Strona główna / Jak przygotować pracę dyplomową do druku

Jak przygotować pracę dyplomową do druku

Przekazywanie plików do drukarni cyfrowej:

Najlepiej dostarczyć plik w formie PDF. Format PDF gwarantuje, że Twoja praca po wydruku będzie wyglądała identycznie jak na Twoim ekranie.

W przypadku innych formatów może nie zgadzać się podział stron, spis treści, numery stron, przesunięcia wykresów, ilustracje itp.

Praca drukowana jednostronnie

Standardowe marginesy pracy dyplomowej drukowanej jednostronnie: lewy 3,5 cm, prawy 2,5 cm, górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm.

Praca drukowana dwustronnie

Aby ustawić strony przeciwległe dla dokumentów dwustronnych, użyj marginesów lustrzanych. Marginesy lewej strony są lustrzanym obrazem marginesów prawej. Oznacza to, że marginesy wewnętrzne i zewnętrzne są takiej samej szerokości.

Standardowe marginesy pracy dyplomowej dla druku dwustronnego:

  • Margines wewnętrzny (strona lewa): 3,5 cm
  • Margines zewnętrzny (strona prawa): 3,5 cm
  • Górny margines: 2,5 cm
  • Dolny margines: 2,5 cm

Edytowanie plików

Nie edytujemy prac dyplomowych, nie sprawdzamy błędów, nie formatujemy i nie analizujemy treści, marginesów, przesunięć czy układu.

Zalecamy wklejanie obrazków w wyższej rozdzielczości, co pozwoli na uzyskanie lepszej ostrości.

Nie dodajemy pustych stron ani nie dokonujemy zmian w treści pracy dyplomowej. Na przykład jedna strona musi być wydrukowana jednostronnie, a inne strony dwustronnie, prosimy o uwzględnienie tych szczegółów w pliku. Nie dodajemy pustych stron ani nie dokonujemy zmian w treści pracy dyplomowej.

Wykonujemy wyłącznie usługę wydruku według przesłanego pliku i oprawy bez sprawdzania jakiejkolwiek poprawności treści.